Ausgewählte Familien und Personen

Quellenangaben


Christian OBERBÖRSCH

1Geburtsurkunde Kürten 1853/103 (!).

2Christina Rodenbach, Ahnentafel, Bergisch Gladbach, Alte Wipperführter Straße.

3Christina Rodenbach, Ahnentafel.


Maria Therese PÜTZ

1Christina Rodenbach, Ahnentafel, Bergisch Gladbach, Alte Wipperführter Straße.


Michel HEYM

1Heiratsurkunde Germau 1809/05.

2Heiratsurkunde Germau 1768/08.


Anna Dorothea SIEBERT

1Taufurkunde Germau 1745/16.

2Heiratsurkunde Germau 1768/08.

3Taufurkunde Germau 1745/16.

4Taufurkunde Germau 1745/16.

5Taufurkunde Germau 1745/16.

6Taufurkunde Germau 1745/16.

7Taufurkunde Germau 1745/16.


Christina HEYM

1Geburtenübersicht Germau.


Fridrich HEYM

1Geburtenübersicht Germau.


Anna Regina HEYM

1Geburtenübersicht Germau.


Charlotte Lowysa GEMM

1Taufurkunde Germau 1721/16.

2Taufurkunde Germau 1721/16.

3Taufurkunde Germau 1721/16.

4Taufurkunde Germau 1721/16.

5Taufurkunde Germau 1721/16.

6Taufurkunde Germau 1721/16.


Anna Catharina KOHLGRÜBER

1Max Morsches, Das dritte Bensberger Kirchenbuch 1725-1769, Bergisch Gladbach 1997.

2Max Morsches, Das dritte Bensberger Kirchenbuch 1725-1769.


Christoph FEYERABEND

1Heiratsurkunde Germau 1718/14.

2Heiratsurkunde Germau 1714/19.

3Heiratsurkunde Germau 1714/19.


Elisabeth STIEGE

1Heiratsurkunde Germau 1714/19.


HARTMANN

1Geburtsurkunde Zduńska Wola ev. 1913/142.
"Działo się w mieście Zdunskiej-Wołi dnia dwudziestego
dziewiątego czerwca, dwunastego lipca roku tysiąc dzie-
więćset trzynastego o godzinie ósmej popołudniu. Sta-
wił się osobiście Pepel Adolf, tkacz, lat trzydzie-
ści dwa liczący, zamieszkały w Zdunskiej-Wołi, w obecności
Karola Faltenberg, lat trzydzieści jeden, tkacza, zamieszka
łego Stęszycach, i Józefa Fischer, lat trzydzieści liczącego,
tkacza, w Zdunskiej-Wołi zamieszkałego, i okazał Nam
dziecię płci źeńskiej, oświadczając, że urodziło się w Zduńskiej-
Wołi dnia dwudziestego pierwzego maja, trzeciego czerwca
roku biżącego o godzinie czwartej po połudcy z małżonki jego
Berty z doncu Leske, lat dwadzieścia sześć liczącej. Dzie-
cięciu temu ua Chrzcic Świetym dziś odbytym nadane zo-
stało innę Elsa, a rodzicami chrzestuymi byli wsponnie-
ni świadkowie i panna Emilia Leske. Akt ten spóźuiacy z
powodu zajęć stawającego, jemu zaś i świadkou przczytany,
przcz Nas i stawającego podpisany został, świadkowie są nie-
piśmiewni. /Podpisano/ Adolf Pepel, G. Manitius Pastor.
/ / /
Wydając ninieszy wyois z krsi��g miejscowych za zgodność ze swm oryginałem przy wyciśnięciu
urzędowej pieczęci świadczę

w Zduńskiej-Wołi, d. 29 stycznia 1938
Urzędnik Stanu Cywilnego.".


Emilie LESKE

1Geburtsurkunde Zduńska Wola ev. 1913/142.
"Działo się w mieście Zdunskiej-Wołi dnia dwudziestego
dziewiątego czerwca, dwunastego lipca roku tysiąc dzie-
więćset trzynastego o godzinie ósmej popołudniu. Sta-
wił się osobiście Pepel Adolf, tkacz, lat trzydzie-
ści dwa liczący, zamieszkały w Zdunskiej-Wołi, w obecności
Karola Faltenberg, lat trzydzieści jeden, tkacza, zamieszka
łego Stęszycach, i Józefa Fischer, lat trzydzieści liczącego,
tkacza, w Zdunskiej-Wołi zamieszkałego, i okazał Nam
dziecię płci źeńskiej, oświadczając, że urodziło się w Zduńskiej-
Wołi dnia dwudziestego pierwzego maja, trzeciego czerwca
roku biżącego o godzinie czwartej po połudcy z małżonki jego
Berty z doncu Leske, lat dwadzieścia sześć liczącej. Dzie-
cięciu temu ua Chrzcic Świetym dziś odbytym nadane zo-
stało innę Elsa, a rodzicami chrzestuymi byli wsponnie-
ni świadkowie i panna Emilia Leske. Akt ten spóźuiacy z
powodu zajęć stawającego, jemu zaś i świadkou przczytany,
przcz Nas i stawającego podpisany został, świadkowie są nie-
piśmiewni. /Podpisano/ Adolf Pepel, G. Manitius Pastor.
/ / /
Wydając ninieszy wyois z krsi��g miejscowych za zgodność ze swm oryginałem przy wyciśnięciu
urzędowej pieczęci świadczę

w Zduńskiej-Wołi, d. 29 stycznia 1938
Urzędnik Stanu Cywilnego.".

2Geburtsurkunde Zduńska Wola ev. 1913/142.


Johann Ludwig HOLLER

1Auszug aus dem Sterbebuch Pabianice 1888/114.

2Geburtsurkunde Pabianice ev. 1858/160.

3Liste des Staatsarchivs Częnstochowa vom 28. Jun 2006.

4Auszug aus dem Sterbebuch Pabianice 1888/114.

5Geburtsurkunde Pabianice ev. 1858/160.


Katharina BORN

1Auszug aus dem Sterbebuch Pabianice 1891/186.

2Geburtsurkunde Pabianice ev. 1858/160.

3Auszug aus dem Sterbebuch Pabianice 1891/186.


Wilhelm HOLLER

1Sterbeurkunde Pabianice ev. 1855/207.

2Sterbeurkunde Pabianice ev. 1855/207.

3Sterbeurkunde Pabianice ev. 1855/207.

4Sterbeurkunde Pabianice ev. 1855/207.


Andreas BLOCH

1#40.

2Al Muth and Connie Domreis (Domreis for Poddebice parish only)- many of central Poland parishes, #1.

3Kościoł ewangelicko-augsburskie Babiak, akta zgonów #1841/13, Filmed by The Genealogical Society of Utah, 1969, 1981, 1988, 0810114/1841/#13, Family History Library, 35 North West Temple Street, Salt Lake City, UT 84150, USA, FHL films 0810111-0810117, 1201322, 1201323, 1608612-1608613.

4Kosciol ewangelicki (Evangelical Church), Parafja Babiak (Kolo) (Salt Lake City: Filmed by The Genealogical Society of Utah, 1969, 1981, 1988), 0810114/1841/#13, Family History Library, 35 North West Temple Street, Salt Lake City, UT 84150, USA, FHL films 0810111-0810117, 1201322, 1201323, 1608612-1608613.


Erdmunde ERDMANN

1Al Muth and Connie Domreis (Domreis for Poddebice parish only)- many of central Poland parishes, #1.

2Kosciol ewangelicki (Evangelical Church), Parafja Sompolno (Kolo) (Salt Lake City: Filmed by The Genealogical Society of Utah, 1971, 1982, 1988), 0758348/1849/#200, Family History Library, 35 North West Temple Street, Salt Lake City, UT 84150, USA, FHL films 0758347-0758351, 1191411-1191414, 1608618-1608619.


Gottlieb BLOCH

1Al Muth and Connie Domreis (Domreis for Poddebice parish only)- many of central Poland parishes, #1.

2Kosciol ewangelicki (Evangelical Church), Parafja Sompolno (Kolo) (Salt Lake City: Filmed by The Genealogical Society of Utah, 1971, 1982, 1988), 0758347/1848/#133, Family History Library, 35 North West Temple Street, Salt Lake City, UT 84150, USA, FHL films 0758347-0758351, 1191411-1191414, 1608618-1608619.