Ausgewählte Familien und Personen

Quellenangaben


Adolf JASMANN

1EWZ58, National Archives film B112 (also on LDS film 1796802), Stammblatt 204771.

2Karl Krueger- EWZ data from eastern Poland, SGGEE008.

3EWZ58, National Archives film B112 (also on LDS film 1796802), Stammblatt 204771.

4EWZ58, National Archives film B112 (also on LDS film 1796802), Stammblatt 204771.


Emilie APPELT

1EWZ58, National Archives film B112 (also on LDS film 1796802), Stammblatt 204771.

2Karl Krueger- EWZ data from eastern Poland, SGGEE008.

3EWZ58, National Archives film B112 (also on LDS film 1796802), Stammblatt 204771.

4EWZ58, National Archives film B112 (also on LDS film 1796802), Stammblatt 204771.


Berthold JASMANN

1EWZ58, National Archives film B112 (also on LDS film 1796802), Stammblatt 204771.

2Karl Krueger- EWZ data from eastern Poland, SGGEE008.

3EWZ58, National Archives film B112 (also on LDS film 1796802), Stammblatt 204771.


Alex JASMANN

1EWZ58, National Archives film B112 (also on LDS film 1796802), Stammblatt 204771.

2Karl Krueger- EWZ data from eastern Poland, SGGEE008.

3EWZ58, National Archives film B112 (also on LDS film 1796802), Stammblatt 204771.


Adolf JASMANN

1EWZ58, National Archives film B112 (also on LDS film 1796802), Stammblatt 204771.

2Karl Krueger- EWZ data from eastern Poland, SGGEE008.

3EWZ58, National Archives film B112 (also on LDS film 1796802), Stammblatt 204771.


Julianna JESKE

1EWZ58, National Archives film B111 (also on LDS film 1796801), Stammblatt 204724.

2Karl Krueger- EWZ data from eastern Poland, SGGEE008.

3EWZ58, National Archives film B111 (also on LDS film 1796801), Stammblatt 204724.

4EWZ58, National Archives film B111 (also on LDS film 1796801), Stammblatt 204724.


August JASMANN

1EWZ58, National Archives film B112 (also on LDS film 1796802), Stammblatt 204771.

2EWZ58, National Archives film B084 (also on LDS film 1796774), Stammblatt 183090.

3Al Muth and Connie Domreis (Domreis for Poddebice parish only)- many of central Poland parishes, SGGEE001r3.

4Karl Krueger- EWZ data from eastern Poland, SGGEE008.

5Al Muth and Connie Domreis (Domreis for Poddebice parish only)- many of central Poland parishes, #1.

6Kosciol ewangelicki (Evangelical Church), Parafja Sompolno (Kolo) (Salt Lake City: Filmed by The Genealogical Society of Utah, 1971, 1982, 1988), 0758348/1854/#50, Family History Library, 35 North West Temple Street, Salt Lake City, UT 84150, USA, FHL films 0758347-0758351, 1191411-1191414, 1608618-1608619.

7EWZ58, National Archives film B112 (also on LDS film 1796802), Stammblatt 204771.

8EWZ58, National Archives film B084 (also on LDS film 1796774), Stammblatt 183090.

9EWZ58, National Archives film B112 (also on LDS film 1796802), Stammblatt 204771.

10EWZ58, National Archives film B084 (also on LDS film 1796774), Stammblatt 183090.

11Kosciol ewangelicki (Evangelical Church), Parafja Sompolno (Kolo), 1608618 item 5/1878/#31.

12Heiratsregister Sompolno ev. 1878/#31.


Henriette PEPEL

1EWZ58, National Archives film B084 (also on LDS film 1796774), Stammblatt 183090.

2Al Muth and Connie Domreis (Domreis for Poddebice parish only)- many of central Poland parishes, SGGEE001r3.

3Karl Krueger- EWZ data from eastern Poland, SGGEE008.

4Al Muth and Connie Domreis (Domreis for Poddebice parish only)- many of central Poland parishes, #1.

5EWZ58, National Archives film B084 (also on LDS film 1796774), Stammblatt 183090.

6Kosciol ewangelicki (Evangelical Church), Parafja Sompolno (Kolo) (Salt Lake City: Filmed by The Genealogical Society of Utah, 1971, 1982, 1988), 1608618 item 5/1878/#31, Family History Library, 35 North West Temple Street, Salt Lake City, UT 84150, USA, FHL films 0758347-0758351, 1191411-1191414, 1608618-1608619.

7Heiratsregister Sompolno ev. 1878/#31.


Heinrich OELKE

1EWZ58, National Archives film B085 (also on LDS film 1796775), Stammblatt 183390.

2Karl E. Krueger, K054r2.

3Karl Krueger- EWZ data from eastern Poland, SGGEE008.

4EWZ58, National Archives film B085 (also on LDS film 1796775), Stammblatt 183390.

5EWZ58, National Archives film B085 (also on LDS film 1796775), Stammblatt 183390.


Adelgunde STEINKE

1EWZ58, National Archives film B085 (also on LDS film 1796775), Stammblatt 183390.

2Karl E. Krueger, K054r2.

3Karl Krueger- EWZ data from eastern Poland, SGGEE008.

4EWZ58, National Archives film B085 (also on LDS film 1796775), Stammblatt 183390.

5EWZ58, National Archives film B085 (also on LDS film 1796775), Stammblatt 183390.


Frank Ewald GROHNERT

1Abschrift der Geburtsurkunde Königsberg, Preußen III 1944/197.


Walter Ewald GROHNERT

1Abschrift aus dem Geburtsregister Königsberg/Preußen 1911/2499.


Else PEPEL

1Geburtsurkunde Zduńska Wola ev. 1913/142.
"Działo się w mieście Zdunskiej-Wołi dnia dwudziestego
dziewiątego czerwca, dwunastego lipca roku tysiąc dzie-
więćset trzynastego o godzinie ósmej popołudniu. Sta-
wił się osobiście Pepel Adolf, tkacz, lat trzydzie-
ści dwa liczący, zamieszkały w Zdunskiej-Wołi, w obecności
Karola Faltenberg, lat trzydzieści jeden, tkacza, zamieszka
łego Stęszycach, i Józefa Fischer, lat trzydzieści liczącego,
tkacza, w Zdunskiej-Wołi zamieszkałego, i okazał Nam
dziecię płci źeńskiej, oświadczając, że urodziło się w Zduńskiej-
Wołi dnia dwudziestego pierwzego maja, trzeciego czerwca
roku biżącego o godzinie czwartej po połudcy z małżonki jego
Berty z doncu Leske, lat dwadzieścia sześć liczącej. Dzie-
cięciu temu ua Chrzcic Świetym dziś odbytym nadane zo-
stało innę Elsa, a rodzicami chrzestuymi byli wsponnie-
ni świadkowie i panna Emilia Leske. Akt ten spóźuiacy z
powodu zajęć stawającego, jemu zaś i świadkou przczytany,
przcz Nas i stawającego podpisany został, świadkowie są nie-
piśmiewni. /Podpisano/ Adolf Pepel, G. Manitius Pastor.
/ / /
Wydając ninieszy wyois z krsi��g miejscowych za zgodność ze swm oryginałem przy wyciśnięciu
urzędowej pieczęci świadczę

w Zduńskiej-Wołi, d. 29 stycznia 1938
Urzędnik Stanu Cywilnego.".

2Geburtsurkunde Zduńska Wola ev. 1913/142.

3Geburtsurkunde Zduńska Wola ev. 1913/142.

4Geburtsurkunde Zduńska Wola ev. 1913/142.

5Geburtsurkunde Zduńska Wola ev. 1913/142.


Friedrich PEPEL

1Geburtsurkunde Sompolno ev. 1884/069(!).

2Geburtsurkunde Sompolno ev. 1884/069(!).

3Bescheinigung des Standesbeamten Zduńska Wola, Geburts- und Taufakt 1906.

4Bescheinigung des Standesbeamten Zduńska Wola, Geburts- und Taufakt 1906.


Johann LESKE

1Auszug aus dem Standesregister Lodz, Dreieinigkeitskirche, Geburts- und Taufakt 1860/395.

2Auszug aus dem Standesregister Lodz, Dreieinigkeitskirche, Geburts- und Taufakt 1860/395.

3Auszug aus dem Sterbebuch Pabianice 1916/25.

4Auszug aus dem Standesregister Pabianice, Eheschließungsakt 1882/34.

5Auszug aus dem Standesregister Pabianice, Eheschließungsakt 1882/34.

6Auszug aus dem Standesregister Pabianice, Eheschließungsakt 1882/34.

7Auszug aus dem Standesregister Lodz, Dreieinigkeitskirche, Geburts- und Taufakt 1860/395.

8Auszug aus dem Standesregister Pabianice, Eheschließungsakt 1882/34.


Pauline HOLLER

1Auszug aus dem Standesregister Pabianice, Geburts- und Taufakt 1858/160.

2Geburtsurkunde Pabianice ev. 1858/160.

3Auszug aus dem Standesregister Pabianice, Geburts- und Taufakt 1858/160.

4Auszug aus dem Sterbebuch Pabianice 1899/266.

5Auszug aus dem Standesregister Pabianice, Eheschließungsakt 1882/34.

6Auszug aus dem Standesregister Pabianice, Eheschließungsakt 1882/34.

7Auszug aus dem Standesregister Pabianice, Eheschließungsakt 1882/34.

8Geburtsurkunde Pabianice ev. 1858/160.

9Geburtsurkunde Pabianice ev. 1858/160.

10Geburtsurkunde Pabianice ev. 1858/160.

11Auszug aus dem Standesregister Pabianice, Eheschließungsakt 1882/34.


Anna LESKE

1Bescheinigung des Standesbeamten Zduńska Wola, Geburts- und Taufakt 1906.

2Bescheinigung des Standesbeamten Zduńska Wola, Geburts- und Taufakt 1906.


Adolf PEPEL

1Taufurkunde Sompolno ev. 1881/122.

2Sterbeurkunde Hamburg-Lokstedt 1959/156(!).

3Auszug aus dem Standesregister Zdunska Wola, Eheschließungsakt 1906/15.

4Auszug aus dem Standesregister Zdunska Wola, Eheschließungsakt 1906/15.

5Auszug aus dem Standesregister Zdunska Wola, Eheschließungsakt 1906/15.

6Auszug aus dem Standesregister Zdunska Wola, Eheschließungsakt 1906/15.


Berta LESKE

1Auszug aus dem Standesregister Pabianice, Geburts- und Taufakt 1887/285.

2Auszug aus dem Standesregister Pabianice, Geburts- und Taufakt 1887/285.

3Sterbeurkunde Uetersen 1973/245.

4Auszug aus dem Standesregister Zdunska Wola, Eheschließungsakt 1906/15.

5Auszug aus dem Standesregister Zdunska Wola, Eheschließungsakt 1906/15.

6Auszug aus dem Standesregister Zdunska Wola, Eheschließungsakt 1906/15.

7Auszug aus dem Standesregister Zdunska Wola, Eheschließungsakt 1906/15.

8Auszug aus dem Standesregister Pabianice, Geburts- und Taufakt 1887/285.

9Auszug aus dem Standesregister Pabianice, Geburts- und Taufakt 1887/285.

10Auszug aus dem Standesregister Pabianice, Geburts- und Taufakt 1887/285.


Robert Friedrich PEPEL

1Bescheinigung des Standesbeamten Zduńska Wola, Geburts- und Taufakt 1906.

2Bescheinigung des Standesbeamten Zduńska Wola, Geburts- und Taufakt 1906.

3Sterbeurkunde Hamburg-Altona 1987/2134(!).

4Bescheinigung des Standesbeamten Zduńska Wola, Geburts- und Taufakt 1906.

5Bescheinigung des Standesbeamten Zduńska Wola, Geburts- und Taufakt 1906.

6Bescheinigung des Standesbeamten Zduńska Wola, Geburts- und Taufakt 1906.


Johann Rudolf PEPEL

1Sterbeurkunde Hamburg-Barmbek/Uhlenhorst 1994/01446(!).

2Sterbeurkunde Hamburg-Barmbek/Uhlenhorst 1994/01446(!).


Frieda PEPEL

1Geburtsurkunde Kutten 1916/26.

2Heiratsurkunde Angerburg 1939/21.


Wilhelmina MUTS

1Geburtsurkunde Sompolno ev. 1856/121.

2Geburtsurkunde Sompolno ev. 1856/121.