evangelische Heiraten in Sompolno

Ausgewählte Familien und Personen

Quellenangaben


Michael PERSCHKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.


Wilhelmina STOLP

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.


Christian EISNER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.
"17. Mai 1840 Akt 1.
Łączki
Akta Małżeństwa Gminy Ewangelickiey Parafii M Sompolna
Działo się w Sompolnie dnia Siedmniastego Maja Tysiąc ósmzét czter-
dziestego roku o godzinie pierwszey popołudniu Wiadomo czynicsny iz
w przytomności świadków Michała Kaszube lat trzydzieszi siedm liczą-
cy i Adama Rychter lat czterdzieści cztery liczący obydwa Gospodarze
w wsi Lączkow zamieszkałych na dniu dzisiajdzym zawarte zostało
Małżeństwo miedzy Ludwikiem Weigert Młodzianem lat dwa-
dzieścia siedm / Syn Marcina i Anny Małżonków Weigertow tam-
że zamieszkałych / a Panną Karoliną Eisner lat dwadzieścia
licząca Córka Krysztyana i Anny Eisner tu w Lączkach przy
rodzicach zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie
w dniach dwudziestym szóstym Kwietnia trzeciegi i dziesiątego
bieżącego miesiąca i roku w Parafii Sompolinskiey i akt tez
zezwolenie Ustne Aktowi Obecscych Rodziców nowo zaślubiony
Tamowanie Małżeństwo nie zaszło Małżonkowie nowi oswiad
czają iz nie zawarli nigdzie żadney umowy przed Słubney
Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym przeczy
tany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.


Anna <EISNER>

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.
"17. Mai 1840 Akt 1.
Łączki
Akta Małżeństwa Gminy Ewangelickiey Parafii M Sompolna
Działo się w Sompolnie dnia Siedmniastego Maja Tysiąc ósmzét czter-
dziestego roku o godzinie pierwszey popołudniu Wiadomo czynicsny iz
w przytomności świadków Michała Kaszube lat trzydzieszi siedm liczą-
cy i Adama Rychter lat czterdzieści cztery liczący obydwa Gospodarze
w wsi Lączkow zamieszkałych na dniu dzisiajdzym zawarte zostało
Małżeństwo miedzy Ludwikiem Weigert Młodzianem lat dwa-
dzieścia siedm / Syn Marcina i Anny Małżonków Weigertow tam-
że zamieszkałych / a Panną Karoliną Eisner lat dwadzieścia
licząca Córka Krysztyana i Anny Eisner tu w Lączkach przy
rodzicach zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie
w dniach dwudziestym szóstym Kwietnia trzeciegi i dziesiątego
bieżącego miesiąca i roku w Parafii Sompolinskiey i akt tez
zezwolenie Ustne Aktowi Obecscych Rodziców nowo zaślubiony
Tamowanie Małżeństwo nie zaszło Małżonkowie nowi oswiad
czają iz nie zawarli nigdzie żadney umowy przed Słubney
Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym przeczy
tany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.


Christoph BLOCH

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.


Anna Dorothea BORMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.


Michael KASCHUBE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/73.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/73.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/73.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/73.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/73.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/73.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/73.


Ludwiga SCHULTZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/73.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/73.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/73.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/73.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/73.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/73.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/73.


Johann KUJAT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/74.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/74.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/74.


Elisabeth SCHMALTZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/74.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/74.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/74.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/74.


Gottlieb FRIEDRICH

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/24.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/24.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/24.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/24.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/24.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/24.


Beata TONN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/24.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/24.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/24.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/24.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/24.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/24.


Christoph BELTER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/88.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/88.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/88.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/88.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/88.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/88.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/88.


Paulina HUFF

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/88.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/88.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/88.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/88.


Jakob KOCHLER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/48.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/48.


Catharina SPIEGEL

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/48.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/48.


Johann KUJAT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/46.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/46.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/46.


Anna Christina DUESTERHOEFT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/46.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/46.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/46.


© Inhalte können teilweise urheberrechtlich geschützt sein