evangelische Heiraten in Sompolno

Ausgewählte Familien und Personen

Quellenangaben


Wilhelmina ROSENTRETER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/48.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/48.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/48.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/48.


Johann Ludwig BINDER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/42.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/42.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/42.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/42.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/42.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/42.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/42.


Anna Carolina PELTZER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/42.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/42.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/42.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/42.


Martin KAUSS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/35.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/60.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/35.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.
"18. Mai 1840
Akt 3.
Lisionki
Działo się w Sompolnie dnia osmnastego Maja Tysiąc ósmsét czter-
dziestego roku o godzinie ozmey z rana Wiadomo czyniomy ze przytomności
świadków Gotfrida Plachrada lat pięcdziety liczący i Ludwika Szyndler
lat trzydzieszi licząca oboje z Rudki Wielkiego Gospodarze w dniu dzsiey
szym zawarte zostało Małżeństwo miedzy Danielem Martynem Wdowcem
lat dwadzieścia szesc liczący Syn Jana i Anny Małżonków Martynow
a wdową Justyną Cymer Córka Marcina i Katarzyny Małżonków Kaus
lat dwadzieścia licząca Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w
dniach trzecim, dziesiątym i siedmnastym bieżącego Miesiąca i roku
w Parafii Sompolno iako tez zezwolenie ustrze Aktowi przytomzych
Rodziców nowo zaślubionych Tamowania Małżeństwa nie zaszło Mał
żonkowie nowi oswiadczaią iz nie zawarli żadney umowy przedsłub
ney Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym
przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/35.


Anna Catharina NEUMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/60.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.
"18. Mai 1840
Akt 3.
Lisionki
Działo się w Sompolnie dnia osmnastego Maja Tysiąc ósmsét czter-
dziestego roku o godzinie ozmey z rana Wiadomo czyniomy ze przytomności
świadków Gotfrida Plachrada lat pięcdziety liczący i Ludwika Szyndler
lat trzydzieszi licząca oboje z Rudki Wielkiego Gospodarze w dniu dzsiey
szym zawarte zostało Małżeństwo miedzy Danielem Martynem Wdowcem
lat dwadzieścia szesc liczący Syn Jana i Anny Małżonków Martynow
a wdową Justyną Cymer Córka Marcina i Katarzyny Małżonków Kaus
lat dwadzieścia licząca Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w
dniach trzecim, dziesiątym i siedmnastym bieżącego Miesiąca i roku
w Parafii Sompolno iako tez zezwolenie ustrze Aktowi przytomzych
Rodziców nowo zaślubionych Tamowania Małżeństwa nie zaszło Mał
żonkowie nowi oswiadczaią iz nie zawarli żadney umowy przedsłub
ney Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym
przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.


Gottlieb NOERENBERG

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/87.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/87.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/87.


Anna Carolina WACHTEL

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/87.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/41.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/87.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/41.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/41.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/87.


METZNER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/85.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/85.


Ernestina KOLBERG

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/85.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/85.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/85.


Martin KRAUSE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/43.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/43.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/43.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/43.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/43.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/43.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/43.


Henrietta KRAUSE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/43.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/43.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/43.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/43.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/43.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/43.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/43.


Gottfried KRUEGER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/63.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/03.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/63.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/03.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/63.


Henrietta KOLBERG

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/03.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/03.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/03.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/03.


Johann SUCH

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/63.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/63.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/63.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/63.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/63.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/63.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/63.


Ludwiga ORTMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/63.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/63.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/63.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/63.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/63.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/63.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/63.


Gottfried BIRKHOLTZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/40.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/40.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/40.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/40.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/40.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/40.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/40.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/40.


Eleonora JAHNKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/40.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/40.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/40.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/40.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/40.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/40.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/40.


Johann August JAEGER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.


Anna Ludwiga DREGER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.


© Inhalte können teilweise urheberrechtlich geschützt sein