evangelische Heiraten in Sompolno

Ausgewählte Familien und Personen

Quellenangaben


Johann SCHUENKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/23.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/79.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/60.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/23.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/23.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/23.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/23.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/23.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/85.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/79.

11Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/01.

12Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/85.

13Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/60.


Rosina PŁOCKI

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/20.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/23.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/23.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/23.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/23.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/20.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/20.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/23.


Karl KOSMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/19.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/19.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/23.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/19.


Catharina MESALOSKI

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/19.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/19.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/19.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/23.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/23.


Gottfried SPLETT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/18.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/18.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/18.


Anna Maria BANK

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/18.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/18.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/18.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/18.


Johann ARNDT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/13.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1849/12.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/13.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/13.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/13.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/13.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/13.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/13.


Anna Dorothea SEIDE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/13.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1849/12.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/13.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/13.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/13.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/13.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/13.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/13.


Peter KELM

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/03.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/16.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/03.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/16.


Anna Maria NEUMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/16.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/31.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/03.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/16.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/16.


Ephrahim SPLETT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/18.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/18.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/55.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/18.


Anna Christina <SPLETT>

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/18.


Christoph ZIMMER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/17.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/17.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/17.


Christine GLAESMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/17.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/17.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/17.


Christoph SCHULTZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/16.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/16.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/16.


Dorothea KUEHN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/16.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/16.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/16.


Adam RICHTER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.
"17. Mai 1840 Akt 1.
Łączki
Akta Małżeństwa Gminy Ewangelickiey Parafii M Sompolna
Działo się w Sompolnie dnia Siedmniastego Maja Tysiąc ósmzét czter-
dziestego roku o godzinie pierwszey popołudniu Wiadomo czynicsny iz
w przytomności świadków Michała Kaszube lat trzydzieszi siedm liczą-
cy i Adama Rychter lat czterdzieści cztery liczący obydwa Gospodarze
w wsi Lączkow zamieszkałych na dniu dzisiajdzym zawarte zostało
Małżeństwo miedzy Ludwikiem Weigert Młodzianem lat dwa-
dzieścia siedm / Syn Marcina i Anny Małżonków Weigertow tam-
że zamieszkałych / a Panną Karoliną Eisner lat dwadzieścia
licząca Córka Krysztyana i Anny Eisner tu w Lączkach przy
rodzicach zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie
w dniach dwudziestym szóstym Kwietnia trzeciegi i dziesiątego
bieżącego miesiąca i roku w Parafii Sompolinskiey i akt tez
zezwolenie Ustne Aktowi Obecscych Rodziców nowo zaślubiony
Tamowanie Małżeństwo nie zaszło Małżonkowie nowi oswiad
czają iz nie zawarli nigdzie żadney umowy przed Słubney
Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym przeczy
tany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/14.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/15.


Catharina KASCHUBE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/14.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/36.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/13.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/15.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/15.


Daniel ZIMMER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/14.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/09.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/14.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/07.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/09.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/09.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/04.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/14.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/14.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/09.


Anna Elisabeth GANAS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/04.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/07.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/59.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/15.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/15.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/59.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/59.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/04.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/59.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/04.


© Inhalte können teilweise urheberrechtlich geschützt sein