evangelische Heiraten in Sompolno

Ausgewählte Familien und Personen

Quellenangaben


Gottlieb SAGER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/75.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/75.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/75.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/75.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/75.


Gottlieb SOMMERFELD

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/75.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/52.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/52.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/75.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/75.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/59.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/52.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/75.


Johann NEUMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/74.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/74.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/74.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/74.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/74.


Gottlieb SIEDE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/69.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/69.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/69.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/69.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/69.


Gottfried WIEDNER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/66.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/83.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/83.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/66.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/66.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/83.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/83.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/66.


Jakob ZANDER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/62.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/62.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/62.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/62.


Ferdinand BAUMGART

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/60.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/60.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/60.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/60.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/60.


Johann BARTOSCH

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/59.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/59.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/59.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/59.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/59.


Stanislaus SCHMITER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/57.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/57.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/57.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/57.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/57.


Michael SCHMALTZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/57.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/32.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/57.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/57.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/57.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/32.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/32.


Karl SIEBERT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/50.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/24.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/24.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/50.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/50.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/50.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/24.


Christoph WINTER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/50.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/50.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/50.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/50.


August BOSLER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/48.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/48.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/48.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/48.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/48.


Michael SCHNEIDER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/47.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/47.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/47.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/47.


August SAGER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/34.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/34.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/34.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/34.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/34.


Johann DZIDOWSKI

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/33.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/33.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/33.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/33.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/33.


Jacob TUCHOLKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/31.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.
"17. Mai 1840
Akt 2.
Wywozna
Działo się w Sompolnie dnia Siedmnastego Maja Tysiąc ósmzét czter =
dziestego roku ogodzinié czwartey popołudniu Wiadomo czyniemie ze
w przytomności świadków Andrzeja Wideckiego lat trzydzieści piec
i Jakob Tucholke lat trzydzieści liczący obydwa Gospodarze z Wsi
Wywozny na dniu dzisiejszym zawarte zostało Małżeństwo miedzy
Michałem Majer Młodzianem lat dwadzieścia dziewisc liczący Syn
Andrzeja i Anny Małżonków Majerow tamże zamięszkalych a
Panną Maryanną Kaszube Córką Michała i Zuzanny Małżonków
Kaszubow lat dwadzieścia licząca w Wywoznie przy rodzicach zo
stająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w dniach
trzecim dziesiątym i siedmnastym biezącego miesiąca i roku w Paraf
fii Sompolinskiey jako tez zezwolenie lestne obecnych AktowRodzi
cow nowo zaślubionych tamowanie Małżeństwa nie zaszło Małżon
kowi nowi ozwiad ozaią iz nie zawarli nigdzie zadney umowy
przed słubney Akt ten Stawaiącym i Świadki pisac nie umieśęajki
przeczytany przez nas podpisany został
Jan Tietz.".

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/31.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/31.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/31.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/31.


Michael SCHOCKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/30.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/30.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/30.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/30.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/30.


Gottfried STEINKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/24.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/24.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/24.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/24.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/24.


Leonhard BANKONIEDER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/22.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/22.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/22.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/22.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/22.


Gottfried VOLLBRECHT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/18.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/18.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/18.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/18.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/18.


Gottfried WELKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/17.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/06.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/57.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/17.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/17.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/09.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/06.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/17.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/17.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/03.

11Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/57.


Gottlieb KRENTZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/14.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/20.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/31.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/14.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/14.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/20.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/05.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/31.


Wilhelm PLECKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/11.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/47.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/11.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/11.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/47.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/11.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/47.


Samuel KOLBERG

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/08.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/08.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/08.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/08.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/08.


Gottlieb SCHMIDT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/43.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/43.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/43.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/43.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/43.


Gottlieb GRENKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/06.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/06.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/06.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/06.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/06.


© Inhalte können teilweise urheberrechtlich geschützt sein