evangelische Heiraten in Sompolno

Ausgewählte Familien und Personen

Quellenangaben


Paul BUSS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/11.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/11.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/11.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/11.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/11.


Ludwig MUELLER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/09.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/09.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/09.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/09.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/09.


Andreas WINKEL

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/35.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/35.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/35.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/35.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/35.


Leopold SCHRANK

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/08.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/08.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/08.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/08.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/08.


Jakob KASPAR

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/08.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/08.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/08.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/08.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/08.


Michael KRENTZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.


Johann JANKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/06.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/06.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/06.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/06.


Adalbert SCHROEDER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/39.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/21.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/21.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/40.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/39.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/39.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/22.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/21.


Ludwig LISKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/04.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/04.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/04.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/04.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/04.


Johann ERDMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/02.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/02.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/02.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/02.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/02.


Johann FAUI

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/01.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/01.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/01.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/01.


Gottlieb PALISCH

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/21.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/21.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/21.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/21.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/21.


Andreas KLOTZER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/21.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/21.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/21.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/21.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/21.


Christoph FLOETER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/18.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/17.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/18.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/17.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/18.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/18.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/18.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/17.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/17.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/17.


Michael NEUMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/16.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/16.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/16.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/16.


Peter KUEHN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/14.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/14.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/14.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/14.


Samuel MUELLER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/14.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/14.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/14.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/14.


Benjamin REISTER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/12.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/46.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/12.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/46.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/12.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/12.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/12.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/46.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/46.


Johann SCHRAMM

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/11.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/11.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/11.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/11.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/11.


Johann PIDDE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/17.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/17.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/17.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/17.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/17.


Christoph GLIMM

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/08.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/04.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/08.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/04.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/08.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/04.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/04.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/08.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/04.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/08.

11Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/08.

12Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/08.


Gottfried SIEDE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/05.
"20. Juni 1840
Akt 5.
Ploczki
Polskie
Działo się w Sompolnie dnia dwudziestego osmego Czerwca Tysiąc ósmsét
czterdziestego roku o godzinie pierwszey popoludnie Wiadomo czyniomy ze wprzy
tomności świadków Gotfrida Natke liczący trzy pięcdziesctych i Gotfrida Zyda
liczący lat trzydziesci siedm oboj z Ploczek Polskich na dniu czsieyszym
zawarte zostało religinie Małżeństwo miedzy Janem Zelmer kawaler
liczący lat dwadzieścia Syn Krysztofa i Krystyny Małżonków Celmer
a Panną Rozyną Corką Andrzeja i Rozyny Małżonków Kry-
gier liczącą lat dwadzieścia siedm liczącą przy Rodzicach w Wsi
Ploczkach Polskich zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Za-
powiedzie w dniach siodmym czternastym i dwudziestym pierwszym
bieżącego w Parafii Sompolinskiey jako tez zezwolenie Ustrze o
becnych Aktowi Tamowania Małżeństwa nie zaszło Małżonkowie
nowi oswiadczasą iz nie zawarli nigdzie żadney umowy przed
słubney - Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie
umieśęcym przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/05.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/05.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/05.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/05.


Gottlieb SUESS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/06.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/15.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/06.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/15.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/15.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/06.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/15.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/06.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/06.


Andreas WILDE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/05.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/05.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/05.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/05.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/05.


Johann MANTHEY

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/05.


Johann KAJUKOWSKI

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/01.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/01.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/01.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/01.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/01.


Martin NICKOLEI

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/16.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/16.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/16.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/16.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/16.


© Inhalte können teilweise urheberrechtlich geschützt sein