evangelische Heiraten in Sompolno

Ausgewählte Familien und Personen

Quellenangaben


Christoph STEINKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/77.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/77.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/77.


Christina JAIKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/77.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/77.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/77.


August Philip DRATH

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/40.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/40.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/40.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/40.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/40.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/40.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/40.


Wilhelmina Ernestina EFA

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/40.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/40.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/40.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/40.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/40.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/40.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/40.


Johann GRUNDMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.


Henrietta SCIWKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.


Ludwig GRUNDMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.


Mathilda ROSENKRANZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.


Benjamin MISCHKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/16.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/12.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/16.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/16.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/16.


Wilhelmina MATZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/12.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/12.


Gottlieb SUESS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.


Juliana ARNDT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.


Gottlieb SCHMIDT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.


Juliana ARNDT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/39.


Michael KASCHUBE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/20.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.
"17. Mai 1840
Akt 2.
Wywozna
Działo się w Sompolnie dnia Siedmnastego Maja Tysiąc ósmzét czter =
dziestego roku ogodzinié czwartey popołudniu Wiadomo czyniemie ze
w przytomności świadków Andrzeja Wideckiego lat trzydzieści piec
i Jakob Tucholke lat trzydzieści liczący obydwa Gospodarze z Wsi
Wywozny na dniu dzisiejszym zawarte zostało Małżeństwo miedzy
Michałem Majer Młodzianem lat dwadzieścia dziewisc liczący Syn
Andrzeja i Anny Małżonków Majerow tamże zamięszkalych a
Panną Maryanną Kaszube Córką Michała i Zuzanny Małżonków
Kaszubow lat dwadzieścia licząca w Wywoznie przy rodzicach zo
stająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w dniach
trzecim dziesiątym i siedmnastym biezącego miesiąca i roku w Paraf
fii Sompolinskiey jako tez zezwolenie lestne obecnych AktowRodzi
cow nowo zaślubionych tamowanie Małżeństwa nie zaszło Małżon
kowi nowi ozwiad ozaią iz nie zawarli nigdzie zadney umowy
przed słubney Akt ten Stawaiącym i Świadki pisac nie umieśęajki
przeczytany przez nas podpisany został
Jan Tietz.".

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/20.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/20.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.


Susanna DREWS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/20.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.
"17. Mai 1840
Akt 2.
Wywozna
Działo się w Sompolnie dnia Siedmnastego Maja Tysiąc ósmzét czter =
dziestego roku ogodzinié czwartey popołudniu Wiadomo czyniemie ze
w przytomności świadków Andrzeja Wideckiego lat trzydzieści piec
i Jakob Tucholke lat trzydzieści liczący obydwa Gospodarze z Wsi
Wywozny na dniu dzisiejszym zawarte zostało Małżeństwo miedzy
Michałem Majer Młodzianem lat dwadzieścia dziewisc liczący Syn
Andrzeja i Anny Małżonków Majerow tamże zamięszkalych a
Panną Maryanną Kaszube Córką Michała i Zuzanny Małżonków
Kaszubow lat dwadzieścia licząca w Wywoznie przy rodzicach zo
stająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w dniach
trzecim dziesiątym i siedmnastym biezącego miesiąca i roku w Paraf
fii Sompolinskiey jako tez zezwolenie lestne obecnych AktowRodzi
cow nowo zaślubionych tamowanie Małżeństwa nie zaszło Małżon
kowi nowi ozwiad ozaią iz nie zawarli nigdzie zadney umowy
przed słubney Akt ten Stawaiącym i Świadki pisac nie umieśęajki
przeczytany przez nas podpisany został
Jan Tietz.".

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/20.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/20.


Walenty BARANOWSKI

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/37.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/37.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/37.


Anna BOTH

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/37.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/37.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/37.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/37.


Mathias RUST

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/37.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/37.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/37.


Justina REIMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/37.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/37.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/37.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/37.


© Inhalte können teilweise urheberrechtlich geschützt sein