evangelische Heiraten in Sompolno

Ausgewählte Familien und Personen

Quellenangaben


Michael KOTKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/09.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/68.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/09.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/68.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/68.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/68.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/68.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/09.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/09.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/09.


Ernestina KOPF

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/68.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/68.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/68.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/68.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/68.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/68.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/68.


Christoph PIDDE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/26.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/26.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/26.


Elisabeth RADKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/26.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/44.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/26.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/26.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/26.


Johann Friedrich GREIF

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/69.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/69.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/69.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/69.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/69.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/69.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/69.


Wilhelmina BELCHHAUS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/69.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/69.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/69.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/69.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/69.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/69.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/69.


Ludwig HEIN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/05.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/05.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/05.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/05.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/05.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/05.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/05.


Anna Maria KERN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/05.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/05.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/05.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/05.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/05.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/05.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/05.


Andreas CYMER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/15.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/15.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/15.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/15.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/15.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/15.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/15.


Anna Carolina RICHTER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/15.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/15.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/15.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/15.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/15.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/15.


Friedrich PRIETZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/66.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/66.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/66.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/66.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/66.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/66.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/66.


Wilhelmina WEGNER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/66.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/66.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/66.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/66.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/66.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/66.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/66.


Jakob Wilhelm WENZEL

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/67.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/67.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/67.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/67.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/67.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/67.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/67.


Ludwiga Kahsilda STEINKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/67.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/67.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/67.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/67.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/67.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/67.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/67.


Michael TISCHLER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.


Justina KAUS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.
"18. Mai 1840
Akt 3.
Lisionki
Działo się w Sompolnie dnia osmnastego Maja Tysiąc ósmsét czter-
dziestego roku o godzinie ozmey z rana Wiadomo czyniomy ze przytomności
świadków Gotfrida Plachrada lat pięcdziety liczący i Ludwika Szyndler
lat trzydzieszi licząca oboje z Rudki Wielkiego Gospodarze w dniu dzsiey
szym zawarte zostało Małżeństwo miedzy Danielem Martynem Wdowcem
lat dwadzieścia szesc liczący Syn Jana i Anny Małżonków Martynow
a wdową Justyną Cymer Córka Marcina i Katarzyny Małżonków Kaus
lat dwadzieścia licząca Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w
dniach trzecim, dziesiątym i siedmnastym bieżącego Miesiąca i roku
w Parafii Sompolno iako tez zezwolenie ustrze Aktowi przytomzych
Rodziców nowo zaślubionych Tamowania Małżeństwa nie zaszło Mał
żonkowie nowi oswiadczaią iz nie zawarli żadney umowy przedsłub
ney Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym
przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.


Adalbert BLOCH

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.


Anna Maria SCHACHTSCHNEIDER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/65.


Ludwig BREITKREUTZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/02.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/02.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/02.


Carolina BREITKREUTZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/02.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/02.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/02.


© Inhalte können teilweise urheberrechtlich geschützt sein